• ×
 • Loading…

  นโยบายการเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและการชำระเงิน

  1. สินค้าและบริการที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
  2. ราคาที่นำเสนอของแต่ละหน้าสินค้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้า ยังไม่ถูกชำระเงิน
  2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่สินค้า ยังไม่ถูกชำระเงินไป จะไม่มีค่าดำเนินการการยกเลิก
  3. หากมีการยกเลิกสินค้า ในกรณีที่ถูกชำระเงินมาแล้ว บริษัทฯจะคืนค่าสินค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  1. การสั่งซื้อทุกครั้ง จะต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนและต้องได้รับการตรวจสอบสินค้าก่อนทุกครั้ง ลูกค้าจึงจะทำการชำระเงินได้
  2. การชำระเงินทุกครั้งทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งลิงค์ชำระเงินไปให้ทางอีเมล์ หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  3. ทางบริษัท ฯ รับชำระเงิน โดยการโอนผ่านธนาคาร เท่านั้น
  4. หากชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารการโอนเงินก่อนส่งสินค้า
  1. ในกรณีปกติ บริษัทฯ มีคิดค่าจัดส่งสินค้าตามที่ระบุในหน้าเว็บไซต์
  2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  3. หากมีการถูกจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งทางเว็บไซต์

  เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าทุกครั้ง

  1. หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  2. กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า หากเป็นสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ให้ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าส่งกลับคืนทุกกรณี สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ในการแจ้งยกเลิกการให้บริการ/สินค้า กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ โทร 02-665-6170 , 090-880-6778
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  5. บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  6. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ การจัดส่งจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันทำการ หากมีการล่าช้ากว่านี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปมีคุณสมบัติหรือรายละเอียดไม่ตรงกับที่แจ้งหรือที่มีการระบุในเอกสาร เวปไซด์ ของบริษัท หรือ สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  2. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

  การรับประกันคุณภาพ กรณีสินค้า

  1. การรับประกันความเสียหาย : เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ
  2. การบริการหลังการขาย : เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายทางผู้ผลิตจะทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยสามารถโทรสอบถามช่องทางติดต่อมาที่ Maneki Online ก่อนโดยโทร. 02-665-6170 , 090-880-6778 หรือ แจ้งทางอีเมลล์ sales@manekionline.com หรือ Line : salesmaneki ทางบริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อของผู้ผลิตให้กับลูกค้า

  Chat